JIŽ 29 LET ZKUŠENOSTÍ NA TRHU
Menu
 

Pravidla soutěže "SOUTĚŽ O DÁRKOVÝ KOŠ A SERVISNÍ PROHLÍDKU ZDARMA, KDE VYHRÁVÁ KAŽDÝ"

Úvodní stranaKontaktyPravidla soutěže "SOUTĚŽ O DÁRKOVÝ KOŠ A SERVISNÍ PROHLÍDKU ZDARMA, KDE VYHRÁVÁ KAŽDÝ"

Pravidla fotosoutěže

1)       Pořadatel:

 • Pořadatelem fotosoutěže je společnost ALUKOV a.s., IČO: 64257746 (dále jen "Pořadatel")

 

2)       Stručná pravidla:

 • Soutěžící vkládají své fotografie s tématem „Jak se žije pod zastřešením ALUKOV“ na facebookový profil pořadatele nebo je zasílají na soutěžní e-mail soutez@alukov.cz (na Facebook je následně umístí pořadatel). Vyhrává jeden soutěžící s nejvyšším počtem lajků a druhý vybraný porotou složenou ze zaměstnanců pořadatele.

 

3)       Termín trvání fotosoutěže:

 • Vkládat nebo zasílat fotografie lze od 7. 12. 2016 do 17. 1. 2017
 • Hlasování bude probíhat do konce ledna 2017
 • Vyhodnocení proběhne do konce měsíce února 2017.

 

4)       Účastníci fotosoutěže:

 • Soutěže se může účastnit jakákoli fyzická osoba starší 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a jejich rodinní příslušníci.

 

5)       Mechanismus fotosoutěže:

 • Soutěžící se stává účastníkem soutěže vložením fotografie na facebookový profil pořadatele nebo zasláním na soutěžní e-mail soutez@alukov.cz.
 • Na fotografii musí být zřetelně rozpoznatelné jakékoliv zastřešení společnosti ALUKOV.
 • Fotografie se vkládají na Timeline, jako komentář příspěvku FOTOSOUTĚŽ. Jeden soutěžící může vložit maximálně tři fotografie – jedna fotografie = jeden komentář. U fotografií zaslaných e-mailem toto zajistí pořadatel. V případě vložení nebo zaslání více fotografií provede výběr soutěžních snímků pořadatel.
 • Vítány jsou i textové komentáře k jednotlivým fotografiím, nejsou však podmínkou účasti.
 • Všechny komentáře bez fotografie budou kvůli přehlednosti smazány.
 • Vložením nebo zasláním fotografie účastník prohlašuje, že:

a)       je autorem dané fotografie, a že má neomezená práva poskytovat práva dalšího užití v neomezeném rozsahu.

b)      osoby zachycené na vloženém snímku souhlasí se zveřejněním tohoto snímku.

c)       na vložené fotografii neváznou práva třetí strany.

d)      souhlasí s tím, že fotografie může být použita v propagačních materiálech pořadatele.

 • Ze soutěže budou vyřazeny fotografie, které:

a)       budou odporovat dobrým mravům a zákonům České republiky.

b)      budou prokazatelně pořízeny jinou osobou, než je účastník soutěže.

c)       na fotografii nebude zřetelně rozpoznatelné zastřešení společnosti Alukov, nebo jeho relevantní část.

d)      obsahují jakékoli grafické nápisy, či reklamu jiné společnosti, kromě případného copyrightu autora.

 

6)       Vyhodnocení soutěže:

 • Výherci budou vyhlášeni dva:

a)       jeden ve veřejné soutěží, kde vyhraje fotografie s největším počtem „To se mi líbí“ (like/lajků).

b)      druhého vítěze určí odborná porota složená ze zaměstnanců pořadatele.

 • Autoři vítězných fotografií budou vyhlášení na Facebooku pořadatele, a pokud to bude možné, kontaktováni telefonicky nebo e-mailem.

 

7)       Výhry pro soutěžící:

 • Výherci obou kategorií získají dárkový koš a voucher na bezplatnou servisní prohlídku zastřešení.
 • Není možný souběh výher. V případě výhry stejného snímku u veřejnosti i poroty, získává cenu druhý v pořadí vybraný veřejností.
 • Každý soutěžící obdrží drobnou cenu, dle výběru pořadatele.
 • Drobné ceny za účast budou zaslány na adresu soutěžícího, pokud ji tento poskytne.
 • Hlavní ceny budou předány po domluvě se soutěžícím pracovníkem pořadatele. Z předání mohou být pořízeny obrazové záznamy, které využije pořadatel dle svého uvážení.
 • Vyplacení výhry v hotovosti není možné.

 

8)       Závěrečné ustanovení:

 • Veškeré nahrané a zaslané fotografie se po skončení soutěže stávají majetkem pořadatele, který si vyhrazuje právo nakládat s nimi podle vlastního uvážení a použít je ke svým marketingovým účelům bez dalšího souhlasu účastníka. Zasláním fotografie poskytuje účastník soutěže pořadateli právo využívat fotografii všemi zákonem dovolenými způsoby užití i pro účely pořadatele, a to po dobu trvání autorských práv k dané fotografii.
 • Účastí v soutěži a zasláním příspěvku s fotografií vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a souhlasí se zveřejněním svého jména ve sdělovacích prostředcích, na internetových stránkách a dalších médiích pořadatele v rámci vyhlášení výsledků soutěže.
 • S kontaktními údaji získanými při soutěži bude zacházeno podle Zákona na ochranu osobních údajů, budou využity pouze v souvislosti se soutěží (zaslání cen apod.) a nebudou poskytnuty třetí straně.
 • Vložením fotografií do soutěže uživatel souhlasí s podmínkami soutěže.
 • Vyhrazujeme si právo tyto pravidla kdykoli upravit či doplnit.
 • Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Společnost Facebook je kompletně osvobozena od všech závazků vůči účastníkům soutěže, které touto soutěží mohou vzniknout.