JIŽ 29 LET ZKUŠENOSTÍ NA TRHU
Menu
 

Stavební připravenost

Úvodní stranaVše o zastřešeníStavební připravenost

 

Administrativní instrukce

Potřebu stavebního povolení pro pořízení zastřešení konzultujte s místně příslušným stavebním úřadem. Na vyžádání vám můžeme předložit projektovou dokumentaci pro stavební úřad, můžeme Vám také poskytnout součinnost při vyřizování stavebního povolení.

Možnosti umístění segmentů

Segmenty posuvného zastřešení je možné sestavovat v několika konfiguracích. Je možné umisťovat každý segment na svou pojezdovou dráhu nebo párově na jednu pojezdovou dráhu. Vznikají tak různé kombinace částečně neposuvných a posuvných segmentů. Tyto kombinace umožňují např. rozsunout segmenty ze středu na oba kraje nebo v případě zastřešení bazénů využít prodloužení pojezdových drah k odsunutí všech segmentů až za bazén.

Přesun segmentů

Zastřešení se skládá ze segmentů, které mohou přejíždět v obou směrech. Posun segmentů zastřešení obstará 1 osoba, u širších typů zastřešení (od 5 m vnitřní šířky) by obsluhu zastřešení měly provádět 2 osoby.

Charakteristika podkladu

Podklad musí být dostatečně stabilní a zpevněný, rovnoběžný a rovinatý. Může se jednat o betonovou dlažbu, kamenný koberec, keramickou dlažbu nebo speciální dlažby z přírodního nebo umělého kamene. Všechny tyto dlažby vždy musí být pevně spojeny s betonovým základem. Dále je možné zastřešení instalovat na terasová prkna z WPC materiálu, ale i na povrchy z přírodního dřeva, pokud jsou dostatečně stabilní, masivní a rozměrově stálé. Více informací vám sdělí naši odborníci.

Samotná montáž

Pokud vás zajímá, jak probíhá samotná montáž bazénového zastřešení, můžete se podívat na krátké video z montáže bazénového zastřešení TERRA PRIME.