JIŽ 29 LET ZKUŠENOSTÍ NA TRHU
Menu
 

Politika společnosti Alukov a.s.

Úvodní stranaO AlukovuO společnostiPolitika společnosti

Společnost ALUKOV a.s. je organizací zabývající se vývojem, výrobou a montáží zastřešení bazénů a vířivých van dále pak vývojem, výrobou a montáží mobilních zastřešovacích konstrukcí teras, verand a konstrukcí pro zastřešení stání automobilu. Dobré jméno organizace je podloženo dlouholetou prací na budování společnosti, založené na poctivém a seriozním jednání se zákazníky.

Systémy managementu kvality (QMS) a životního prostředí (EMS) tvoří integrovaný systém řízení organizace. Vedení společnosti se zavazuje neustále zlepšovat efektivnosti integrovaného systému řízení, především prostřednictvím stanovených cílů, cílových hodnot, programů a kontrolních mechanizmů.

 

Oblast řízení kvality:

 • plnění požadavků a přání našich zákazníků je základním cílem společnosti; spokojenost zákazníka je vždy na prvním místě
 • služby a práce zákazníkům jsou poskytovány v nejvyšší kvalitě; zákazníci se setkávají s všestrannou ochotou a pomocí pracovníků společnosti
 • základními pravidly vystupování pracovníků společnosti je pozitivní přístup, slušné chování a vystupování i mimo pracoviště, vysoká profesionalita a odborná úroveň, spolehlivost a serióznost
 • naše organizace je ryze česká společnost se sídlem v regionu ve kterém podniká; snaží se nabídnout především kvalitní služby a práce
 • své konání směřujeme k posílení tradice a dobrého jména společnosti spolu s maximální snahou rozšiřovat kvalitu i kvantitu nabízených služeb a tím zajistit dlouhodobou perspektivu organizace a tím i jistoty našich zákazníků
 • společnost vytváří příznivé pracovní podmínky pro své pracovníky; pracovníci si vzájemně pomáhají a posilují tím týmový způsob plnění svěřených úkolů; zaměstnání ve společnosti je pro pracovníky prestižní záležitostí. V roce 2006 společnost úspěšně přistoupila k certifikátu ISO 9001 a ISO 14001.
 • V České republice jsme výhradní držitelé jediné odborné evropské normy pro zastřešení bazénů AFNOR NF P90-309. Naše výrobky po testování ve výzkumných laboratořích v Paříži (Laboratoire National D'essais) získaly certifikaci a odpovídají bezpečnostní a kvalitativní normě NF P90-309.
 • Organizace se zavazuje k plnění všech relevantních právních požadavků a jiných požadavků, kterým společnost podléhá a k neustálému zlepšování a zvyšování efektivnosti systému managementu kvality.

 

Certifikát ISO 14001 pro společnost Alukov
Certifikát ISO 9001 pro společnost Alukov
Certifikát kvality CE
Certifikáty AFNOR
Certifikát kvality ASCE
Certifikát kvality ISO

 

Oblast systému environmentálního managementu:

 • společnost se zavazuje neustále plánovitě zlepšovat svůj environmentální profil při zachování a rozvíjení jejích podnikatelských aktivit
 • udržení podmínek zdravého prostředí zavazuje organizaci k plnění všech požadavků platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí a dalších požadavků, kterým podléhá
 • organizace předchází vzniku příčin možného poškození životního prostředí a postupně se snaží orientovat na dodavatele, kteří principy EMS do své činnosti zavádějí, nebo již mají systém zaveden, a kteří mají vyřešen proces recyklace nebo likvidace odpadů
 • společnost otevřeně a vstřícně komunikuje s veřejností a zainteresovaným stranám poskytuje pravdivé informace o dopadech své činnosti na životní prostředí
 • nástroji k neustálému zlepšování efektivnosti systému environmentálního managementu je především identifikace, přezkoumání a vyhodnocení závažnosti všech environmentálních aspektů, stanovení cílů, cílových hodnot a programů EMS a definovaný systém kontrolních mechanizmů
 • udržení podmínek zdravého prostředí zavazuje organizaci k plnění všech relevantních právních požadavků a jiných požadavků, kterým společnost podléhá a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům.

 

Cíle společnosti ALUKOV a.s.:

 • Cílem společnosti je udržet si získané vedoucí postavení na trhu v oblasti mobilních zastřešovacích konstrukcí venkovních bazénů a vířivých van a v rámci svého vývojového střediska přinášet v tomto odvětví nová technická řešení.

 

Orel 1.6.2017

 

Jan Zitko v.r.

generální ředitel společnosti