JIŽ 25 LET ZKUŠENOSTÍ NA TRHU
Menu
 

Politika společnosti Alukov a.s.

Úvodní stranaO AlukovuO společnostiPolitika společnosti

Politika společnosti

Společnost je organizací zabývající se vývojem, výrobou a montáží zastřešení bazénů a vířivých van dále pak vývojem, výrobou a montáží mobilních zastřešovacích konstrukcí teras, verand a konstrukcí pro zastřešení stání automobilu. Dobré jméno organizace je podloženo dlouholetou prací na budování společnosti, založené na poctivém a seriozním jednání se zákazníky.

Systémy managementu kvality (QMS) a životního prostředí (EMS) tvoří integrovaný systém řízení organizace. Vedení společnosti se zavazuje neustále zlepšovat efektivnosti integrovaného systému řízení, především prostřednictvím stanovených cílů, cílových hodnot, programů a kontrolních mechanizmů.

Oblast řízení kvality:

 • plnění požadavků a přání našich zákazníků je základním cílem společnosti; spokojenost zákazníka je vždy na prvním místě
 • služby a práce zákazníkům jsou poskytovány v nejvyšší kvalitě; zákazníci se setkávají s všestrannou ochotou a pomocí pracovníků společnosti
 • základními pravidly vystupování pracovníků společnosti je pozitivní přístup, slušné chování a vystupování i mimo pracoviště, vysoká profesionalita a odborná úroveň, spolehlivost a serióznost
 • naše organizace je ryze česká společnost se sídlem v regionu ve kterém podniká; snaží se nabídnout především kvalitní služby a práce
 • své konání směřujeme k posílení tradice a dobrého jména společnosti spolu s maximální snahou rozšiřovat kvalitu i kvantitu nabízených služeb a tím zajistit dlouhodobou perspektivu organizace a tím i jistoty našich zákazníků
 • společnost vytváří příznivé pracovní podmínky pro své pracovníky; pracovníci si vzájemně pomáhají a posilují tím týmový způsob plnění svěřených úkolů; zaměstnání ve společnosti je pro pracovníky prestižní záležitostí. V roce 2006 společnost úspěšně přistoupila k certifikátu ISO 9001 a ISO 14001.
 • V České republice jsme výhradní držitelé jediné odborné evropské normy pro zastřešení bazénů AFNOR NF P90-309. Naše výrobky po testování ve výzkumných laboratořích v Paříži (Laboratoire National D'essais) získaly certifikaci a odpovídají bezpečnostní a kvalitativní normě NF P90-309.
 • Organizace se zavazuje k plnění všech relevantních právních požadavků a jiných požadavků, kterým společnost podléhá a k neustálému zlepšování a zvyšování efektivnosti systému managementu kvality.
Certifikát ISO 9001 pro společnost Alukov Nový certifikát pro společnost Alukov - ISO 9001 Certifikát kvality CE Certifikáty Afnor
Certifikát kvality ASCE Certifikát kvality

Oblast systému environmentálního managementu:

 • společnost se zavazuje neustále plánovitě zlepšovat svůj environmentální profil při zachování a rozvíjení jejích podnikatelských aktivit
 • udržení podmínek zdravého prostředí zavazuje organizaci k plnění všech požadavků platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí a dalších požadavků, kterým podléhá
 • organizace předchází vzniku příčin možného poškození životního prostředí a postupně se snaží orientovat na dodavatele, kteří principy EMS do své činnosti zavádějí, nebo již mají systém zaveden, a kteří mají vyřešen proces recyklace nebo likvidace odpadů
 • společnost otevřeně a vstřícně komunikuje s veřejností a zainteresovaným stranám poskytuje pravdivé informace o dopadech své činnosti na životní prostředí
 • nástroji k neustálému zlepšování efektivnosti systému environmentálního managementu je především identifikace, přezkoumání a vyhodnocení závažnosti všech environmentálních aspektů, stanovení cílů, cílových hodnot a programů EMS a definovaný systém kontrolních mechanizmů
 • udržení podmínek zdravého prostředí zavazuje organizaci k plnění všech relevantních právních požadavků a jiných požadavků, kterým společnost podléhá a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům.

Cíle společnosti ALUKOV a.s.:

 • Cílem společnosti je udržet si získané vedoucí postavení na trhu v oblasti mobilních zastřešovacích konstrukcí venkovních bazénů a vířivých van a v rámci svého vývojového střediska přinášet v tomto odvětví nová technická řešení.

 

 

Orel 1.6.2017                                                                                                                  Jan Zitko v.r. 

                                                                                                                             generální ředitel společnosti