JIŽ 29 LET ZKUŠENOSTÍ NA TRHU
Menu
 

Zpětný odběr elektrozařízení

 

V Alukovu klademe velký důraz na ochranu životního prostředí. Z toho důvodu jsme se rozhodli aktivně přispívat k ochraně přírody tím, že nabízíme možnost bezplatného a snadného vrácení elektrozařízení. Naše firma Alukov se zavazuje k zpětnému odběru elektrozařízení, podporujeme tak cirkulární ekonomiku a snižujeme dopady na životní prostředí.

Spotřebitelé hrají klíčovou roli v procesu nakládání s odpadními elektrospotřebiči. Je na nich, aby se rozhodli, jak naloží se svými starými zařízeními. Je důležité si uvědomit, že stará elektrozařízení nepatří do směsného komunálního odpadu, ale měla by být odevzdána na vyhrazených místech pro zpětný odběr, odkud mohou být předána k dalšímu využití či recyklaci.

Je nezbytné, aby byli spotřebitelé informováni o tom, že elektrozařízení nesmí být likvidována s běžným komunálním odpadem. Na všech nových elektrozařízeních je tento fakt označen symboly, které mohou být umístěny přímo na produktu, jeho obalu, v návodu k použití nebo na záručním listě.

Recyklace elektrospotřebičů

Jak se zbavit starého elektrozařízení?

Proč je recyklace důležitá?

Elektrozařízení obsahují množství materiálů vhodných pro recyklaci, jako jsou plasty, sklo či kovy (zinek, železo, mangan, nikl, kadmium, olovo a další). Současně některé z těchto látek představují vážné nebezpečí pro životní prostředí a lidské zdraví, obzvláště rtuť, olovo a kadmium. Díky recyklaci těchto materiálů nejenže šetříme primární zdroje surovin, ale také chráníme naše životní prostředí před potenciálními riziky neodborného nakládání s těmito materiály a následným znečištěním.

V případě, že elektrozařízení nebudou likvidována správně, mohou být v souladu s národními zákony uděleny pokuty.

Osvědčení o plnění povinnosti výrobce elektrozařízení