JIŽ 25 LET ZKUŠENOSTÍ NA TRHU
Menu
 

Stavební připravenost

Stavební připravenost
Zastřešení bazénu Style v bronzovém provedení

Administrativní instrukce

Potřebu stavebního povolení pro pořízení zastřešení konzultujte s místně příslušným stavebním úřadem. Na vyžádání vám můžeme předložit projektovou dokumentaci pro stavební úřad, můžeme Vám také poskytnout součinnost při vyřizování stavebního povolení.

 

Možnosti umístění segmentů

Segmenty posuvného zastřešení je možné sestavovat v několika konfiguracích. Je možné umisťovat každý segment na svou pojezdovou dráhu nebo párově na jednu pojezdovou dráhu. Vznikají tak různé kombinace částečně neposuvných a posuvných segmentů. Tyto kombinace umožňují např. rozsunout segmenty ze středu na oba kraje nebo v případě zastřešení bazénů využít prodloužení pojezdových drah k odsunutí všech segmentů až za bazén.

 

Přesun segmentů

Zastřešení se skládá ze segmentů, které mohou přejíždět v obou směrech. Posun segmentů zastřešení obstará 1 osoba, u širších typů zastřešení (od 5 m vnitřní šířky) by obsluhu zastřešení měly provádět 2 osoby.

 

Čištění

Polykarbonát je třeba pravidelně čistit, aby se odstranily nečistoty z jeho povrchu. Většinou stačí opláchnout zastřešení proudem vody. V případě silného znečištění je možné omýt znečištěné místo mýdlovou vodou nebo jemnými saponátovými prostředky (např. Jar). Na čištění povrchu profilů a polykarbonátu se používá čistá houba nebo jemný kartáč, nesmí v něm být zachyceny drobné nečistoty nebo písek. Nesmí být používány čistící abrazivní pasty, které mohou způsobit poškrábání povrchu polykarbonátu. Rovněž je nepřípustné používání přípravků obsahujících benzol, benzín, aceton nebo čistící prášek. Doporučuje se nečistit polykarbonát pokud je rozpálený od slunce. Nepoužívejte ostré náčiní na čištění zastřešení. Výplně z bezpečnostního skla je možné umývat jako okna. Kolejnice je třeba pravidelně čistit od spadaných nečistot (listí, větviček, kamínků) - ty je možné buď vymést nebo vypláchnout proudem vody.

 

Ochrana zastřešení proti silnému větru

Aby se zamezilo poškození zastřešení při silném větru, je nutno roztáhnout zastřešení nad bazén či terasu a použít všech aretačních prvků zastřešení k jeho fixaci. Čelní stěny musí být rovněž nasazeny a zajištěny, všechny dveře a jiné otvory v zastřešení uzavřeny. Nedoporučuje se přejíždět se segmenty zastřešení při silném větru. Pohyb osob v zastřešení nebo kolem zastřešení při silném větru je vyloučen!

 

Ochrana zastřešení proti těžkému sněhu

Během zimního období by nemělo docházet k nakumulování velkého množství sněhu na segmentech zastřešení bazénů a teras. Hmotnost mokrého ulehlého sněhu je několikanásobně vyšší než sněhu čerstvého, pro příklad - 10 cm ležícího mokrého sněhu váží okolo 100 kg/m2. Ohrožena mohou být zejména vysoká a široká zastřešení. Odklízení sněhu je nutno provádět symetricky, nejlépe z obou stran najednou tak, aby nedošlo k jednostrannému zatížení konstrukce.

 

 

 

Údržba zastřešení bazénů

Materiály používané na zastřešení jsou odolné vůči vodě a vlhkosti, konstrukce nevyžaduje zvláštní údržbu. Před zimou je možné ošetřit gumové těsnění silikonovým olejem nebo speciálními prostředky pro to určenými.

 

Servis a opravy

V případě zjištěné závady se můžete obrátit na naše servisní oddělení.