Jsme výrobcem posuvných zastřešení na míru s až 15letou zárukou.
Menu
 

Politika společnosti Alukov a.s.

Úvodní stranaO AlukovuPolitika společnosti

Politika společnosti a řízení jakosti

Naše kvalita je prověřována a certifikována odborníky v oblasti řízení jakosti ISO 9001, enviromentu ISO 14001 a francouzským výzkumným institutem v Paříži LABORATOIRE NATIONAL D‘ ESSAIS. Zastřešení bazénů odpovídají bezpečnostní a kvalitativní normě NF P90-309 z května 2004.

Certifikát ISO 9001 pro společnost Alukov Nový certifikát pro společnost Alukov - ISO 9001 Certifikát kvality CE Certifikáty Afnor
Certifikát kvality ASCE Certifikát kvality

Společnost ALUKOV a.s. je organizací zabývající se vývojem, výrobou a montáží zastřešení bazénů a vývojem, výrobou a montáží mobilních zastřešovacích konstrukcí vířivých van. Dobré jméno organizace je podloženo dlouholetou prací na budování společnosti založené na poctivém a seriozním jednání se zákazníky. Systémy managementu jakosti (QMS) a životního prostředí (EMS) tvoří integrovaný systém řízení organizace. Vedení společnosti se zavazuje neustále zlepšovat efektivnost integrovaného systému řízení, především prostřednictvím stanovených cílů, cílových hodnot, programů a kontrolních mechanizmů.

Prokázali jsme kvalitu svých výrobků získáním certifikace CE

Splnili jsme všechna nařízení potřebná k obdržení certifikátu CE pro výrobky spojené se stavbou. Naše společnost tak potvrdila vysokou kvalitu svých zastřešení, jejich bezpečnost, odolnost proti negativním vlivům počasí i bezproblémovou manipulaci.

Dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 musí být každý výrobek, který je spojen se stavbou, opatřen značkou CE na základě certifikace autorizovanou osobou. Společnost Alukov splnila toto nařízení získáním opravňujícího certifikátu dle požadavků na výrobu: Systém řízení výroby dle EN 1090 – 1 + A1:2011, vydaného úřadem TUV 0035 a může tedy označovat svoje výrobky značkou CE. Rakouský úřad TUV prověřoval použité materiály, konstrukci posuvných i pevných částí, statiku zastřešení při účincích sněhu a větru, údržbu, manipulaci a mnoho dalších parametrů, které Alukov všechny splnil.

Pro získání certifikátu Alukov prokázal:

- systém řízení výroby EN 1090 – 1 + A1:2011

- statické výpočty dle Euro kódů EN 1990

Viditelné označení výrobků štítkem CE dává zákazníkům jednoznačně na vědomí a jistotu, že kupují bezpečné a kvalitní výrobky, které vydrží mnoho let a jsou odolné před silným větrem i nánosem sněhu. Zákazníci, kteří si zakoupí výrobek, který tato označení nemá, se vystavují riziku, že zastřešení není dimenzováno na povětrnostní vlivy v jejich lokalitě a může napáchat škody na majetku i zdraví. Značení CE používá společnost Alukov také u zastřešení bazénů a SPA, kde toto nařízení (305/2011) není zapotřebí, ale zvyšuje ochranu svých zákazníků.

Oblast řízení jakosti:

 • plnění požadavků a přání našich zákazníků je základním cílem společnosti; spokojenost zákazníka je vždy na prvním místě
 • služby a práce zákazníkům jsou poskytovány v nejvyšší kvalitě; zákazníci se setkávají s všestrannou ochotou a pomocí pracovníků společnosti
 • základními pravidly vystupování pracovníků společnosti je pozitivní přístup, slušné chování a vystupování i mimo pracoviště, vysoká profesionalita a odborná úroveň, spolehlivost a serióznost
 • naše organizace je ryze česká společnost se sídlem v regionu, ve kterém podniká; snaží se nabídnout především kvalitní služby a práce
 • své konání směřujeme k posílení tradice a dobrého jména společnosti spolu s maximální snahou rozšiřovat kvalitu i kvantitu nabízených služeb a tím zajistit dlouhodobou perspektivu organizace a tím i jistoty našich zákazníků
 • společnost vytváří příznivé pracovní podmínky pro své pracovníky; pracovníci si vzájemně pomáhají a posilují tím týmový způsob plnění svěřených úkolů; zaměstnání ve společnosti je pro pracovníky prestižní záležitostí. V roce 2006 společnost úspěšně přistoupila k certifikátu ISO 9001 a ISO 14001.


Oblast systému environmentálního managementu:

 • společnost se zavazuje neustále plánovitě zlepšovat svůj environmentální profil při zachování a rozvíjení svých podnikatelských aktivit
 • udržení podmínek zdravého prostředí zavazuje organizaci k plnění všech požadavků vyplývajících z platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí a dalších požadavků, kterým podléhá
 • organizace předchází vzniku příčin možného poškození životního prostředí a postupně se snaží orientovat na dodavatele, kteří principy EMS do své činnosti zavádějí, nebo již mají systém zaveden a kteří mají vyřešen proces recyklace nebo likvidace odpadů
 • společnost otevřeně a vstřícně komunikuje s veřejností a zainteresovaným stranám poskytuje pravdivé informace o dopadech své činnosti na životní prostředí
 • nástroji k neustálému zlepšování efektivnosti systému environmentálního managementu je především identifikace, přezkoumání a vyhodnocení závažnosti všech environmentálních aspektů, stanovení cílů, cílových hodnot a programů EMS a definovaný systém kontrolních mechanizmů
 • udržení podmínek zdravého prostředí zavazuje organizaci k plnění všech relevantních právních požadavků a jiných požadavků, kterým společnost podléhá a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům.


Cíle společnosti ALUKOV:

Cílem společnosti je udržet si získané vedoucí postavení na trhu v oblasti mobilních zastřešovacích konstrukcí venkovních bazénů a vířivých van a v rámci svého vývojového střediska přinášet v tomto odvětví nová technická řešení.